przejdź do treści

Zwierzęta do adopcji

Chcę zostać opiekunem witrualnym

 

Wychodząc naprzeciw tym wszystkim, którzy nie mogą, z różnych powodów zabrać zwierzaka do domu, proponujemy zaadoptowanie „na odległość” zwierzaka z naszego schroniska. Ta forma adopcji polega na wspieraniu finansowym konkretnego zwierzaka w schronisku. Zwierzę pozostaje nadal w schronisku a osoba, która zobowiązała się zaadoptować w ten sposób zwierzę dokonuje wpłaty na rzecz schroniska. Adopcja wirtualna polega na comiesięcznym dokonywaniu wpłaty darowizny na konto schroniska , oznacza darowiznę na rzecz schroniska i stanowi pomoc dla wszystkich zwierząt, nie tylko dla konkretnego psa. Pieniądze z wpłat będą przeznaczone na ogólne potrzeby związane z utrzymaniem zwierząt, takimi jak: leki, szczepionki, obsługa weterynaryjna, budy, podesty, boksy, miski, karma dla zwierząt itp. Wszystkie psiaki do adopcji znajdują się w zakładce adopcje, można zaadoptować dowolną ilość psów, a jeden pies może mieć kilku opiekunów wirtualnych. Zostając opiekunem można również odwiedzić psiaka, wyprowadzić go na spacer (o ile jest to możliwe), pomagać w szukaniu mu nowego domu. Adopcja wirtualna wygasa po zgłoszeniu przez opiekuna rezygnacji z adopcji wirtualnej, w przypadku znalezienia dla Twojego podopiecznego nowego domu (zdjęcie zostanie usunięte ze strony).

REGULAMIN WIRTUALNYCH ADOPCJI

 • Wirtualna adopcja jest formą wspierania działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach.
 • Aby zostać wirtualnym opiekunem należy nacisnąć przycisk "Adoptuj wirtulanie" znajdujący się pod opisem zwierzaka, którego chcecie Państwo objąć opieką i wypełnić formularz
 • Minimalna miesięczna wpłata tytułem wirtualnej adopcji jednego zwierzaka wynosi 20.00 zł.
 • Podejmując się wirtualnej opieki nad wybranym zwierzęciem, opiekun wirtualny zobowiązuje się do regularnych, comiesięcznych wpłat na konto bankowe schroniska.
 • Wirtualną opieką można objąć dowolną ilość zwierząt.
 • Jedno zwierzę może zostać otoczone wirtualną adopcją przez więcej niż jedną osobę.
 • Istnieje możliwość wirtualnej opieki przez grupę osób (szkoły, przedszkola, instytucje).
 • Z chwilą zaksięgowania na koncie schroniska pierwszej wpłaty od opiekuna wirtualnego tytułem adopcji danego zwierzęcia, w opisie pojawi się informacja o jego wirtualnej adopcji oraz nick osoby adoptującej, podany w formularzu zgłoszeniowym.
 • Nick opiekuna zostanie usunięty, gdy adopcja wirtualna ustanie z jednego z następujących powodów: rezygnacji opiekuna, braku systematyczności wpłat, adopcji zwierzęcia.
 • Opiekun wirtualny ma prawo w każdej chwili zrezygnować z wirtualnej adopcji, bez podania przyczyny, ale po wcześniejszym poinformowaniu schroniska o takim zamiarze.
 • Nieuiszczenie opłaty będzie traktowane jako rezygnacja z adopcji wirtualnej.
 • Istnieje możliwość odwiedzin zwierzęcia objętego wirtualną opieką na terenie schroniska.
 • Schronisko nie będzie udostępniać osobom trzecim żadnych danych osobowych opiekuna wirtualnego, o ile opiekun nie wyrazi na to zgody.
 • Schronisko poinformuje opiekuna wirtualnego o wygaśnięciu wirtualnej adopcji w przypadku gdy zostanie znaleziony dla zwierzęcia stały dom.
 • Wszystkie darowizny na wirtualną adopcję mają charakter ogólny. Nie jesteśmy na ten moment w stanie rozliczać utrzymania każdego zwierzaka w Schronisku oddzielnie. Darowizny na wirtualne adopcje, to pomoc dla całego schroniska.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach

TOZ w Polsce

ul. Sosnowiecka 16, 41-400 Mysłowice

tel. 32 316-08-85

nr rachunku: 39 1020 2313 0000 3102 0121 3677 oraz 63 1020 2528 0000 0702 0498 9523