przejdź do treści

O Nas

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach jest schroniskiem prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Znajduje się przy ulicy Sosnowieckiej 16 w Mysłowicach w sąsiedztwie Rozdzielni Prądu, Giełdy Samochodowej i Targowiska.

Dzięki Władzom Miasta Mysłowice pierwsza siedziba schroniska znajdowała się przy ulicy Bończyka (teren obecnego Super Marketu Auchan). W Schronisku znajdowało się wtedy tylko 5 boksów, 6 klatek oraz pomieszczenia dla obsługi zwierząt (kuchnia, magazyn, biuro).

W tym miejscu nalezy dodać, że Towarzystwo Opieki na Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach, realizuje projekt publiczny pt. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mysłowice – Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach przy ul. Sosnowiecka 16". Projekt realizowany przy udziale środków budżetowych Miasta Mysłowice.

Zdjęcia archiwalne

Od 1998 r. nasze Schronisko zostało przeniesione na ulicę Sosnowiecką 16 w Mysłowicach gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego, prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce i podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu Towarzystwa Opieki nad Zwierzetami w Polsce.

Zdjęcia obecnego Schroniska

Schronisko zajmuje teren 2000 m kw. Z roku na rok sytuacja zwierząt znacznie się poprawiła i systematycznie ulega poprawie.
Wszystkie zwierzęta przechodzą kwarantannę, posiadamy ponad 100 kojców w tym, boksy na kwarantannę, dla zwierząt chorych i leczonych, po zabiegach lekarskich, dla matek ze szczeniakami, posiadamy również wybieg dla psów.


Koty mają własną kociarnię, gdzie dużo jest zabawek i drapaków. Wiosną, latem i jesienią korzystają również z wybiegu na zewnątrz kociarni. Wszystkie zwierzęta (psy i koty) przyjęte do Schroniska w Mysłowicach są poddawane badaniu klinicznemu, powyżej 4 miesiąca czipowaniu przez podskórne podanie mikroprocesora z lewej strony szyi, są odrobaczane, odpchlone, zwierzęta osłabione i chore poddawane są leczeniu. Po 14 dniach od przyjęcia są szczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom wirusowym oraz poddawane są sterylizacji i kastracji.


Przez cały okres pobytu w schronisku znajdują się pod stałą opieką lekarską i pielęgniarską. Wszystkie usługi lekarsko-weterynaryjne na bieżąco są ewidencjonowane w formie dokumentacji lekarskiej (kartoteka zwierzęcia, książka leczenia, rejestr eutanazji, rejestr zgonów). Cała dokumentacja w ciągu roku podlega kontroli Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii w Tychach.

Zwłoki zwierząt, które z przyczyn koniecznych zostały poddane eutanazji lub odeszły z przyczyn naturalnych są przekazywane protokolarnie wyspecjalizowanej firmie zajmującej się utylizacją produktów biologicznych kategorii i raz w miesiącu lekarz weterynarii sporządza raport dla Powiatowej Inspekcji Weterynarii. Nasze zwierzęta do adopcji wydajemy bezpłatnie, nie pobieramy opłaty za nie, ale zawsze bardzo mile widziane są wpłaty darowizn, które przeznaczane są dla zwierząt przebywających w Schronisku.


Wszystkie zwierzęta są zaczipowane, odrobaczone, odpchlone, zaszczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom wirusowym, po kastracji czy sterylizacji co udokumentowane jest w książeczce zdrowia, którą wydajemy nowemu właścicielowi.

W celu adopcji psa należy mieć: obrożę, smycz i kaganiec, dla kota transporter i oczywiście dowód osobisty.

Schronisko cały czas ogłasza nabór na wolontariuszy Schroniska, warunek konieczny - ukończone 18 lat.
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą dla zwierząt z mysłowickiego schroniska prosimy o kontakt tel/fax 32 316-08-85, e-mail: myslowice@toz.pl


Karmą bazową w Schronisku jest sucha karma Brit, psiaki schorowane przyjmują karmę dostosowaną do indywidualnych potrzeb typu - hepatic, gastro, light, hipoalergenic. Przyjmujemy również puszki typu - Dolina Noteci, Hills, Animonda itp.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach

TOZ w Polsce

ul. Sosnowiecka 16, 41-400 Mysłowice

tel. 32 316-08-85

nr rachunku: 39 1020 2313 0000 3102 0121 3677 oraz 63 1020 2528 0000 0702 0498 9523